Skip links

Javni poziv za vključitev dijakov v Programe za nadarjene

Na e-naslove tajništev 100 srednjih šol, ki ležijo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, smo 8. januarja poslali vabilo oz. javni poziv za vključitev dijakov v programe za nadarjene, ki smo jih pripravili. Na strani Za izvajalce aktivnosti najdete poziv in priponke, tukaj pa tudi spletno predstavitev programov, ki smo jih ponudili nadarjenim dijakom.

Join the Discussion

Return to top of page