Skip links

Na prvi javni poziv prejeli 329 prijav 268 dijakov

Na vabilo oz. javni poziv, ki smo ga poslali srednjim šolam 8. 1. 2019, se je s prijavami odzvalo 20 srednjih šol, ki so v programe za nadarjene prijavile skupaj 268 dijakov. Ker se je vsak nadarjeni dijak lahko prijavil v več programov, smo za objavljene programe prejeli 329 prijav.

Velik odziv nas je prijetno presenetil, pri vseh 13 programih smo presegli število predvidenih prostih  mest. Zato smo se odločili, da pri programih, kjer so prijave zelo presegale prosta mesta, omogočimo dodatno izvedbo, kar smo uspeli pri štirih programih. Pri programih, kjer je število prijav le malo presegalo število prosih mest, smo izvajalce prosili, da sprejmejo par dijakov več in so nam ugodili. Tako smo naredili izbor in zavrnili dijake samo v štirih programih. Žal pa smo morali en program odpovedati, ker nismo uspeli zagotoviti izvedbe na kakovostni ravni, kot smo si jo zamislili in bi bila potrebna za zastavljene cilje.

Join the Discussion

Return to top of page