Skip links

Srednje šole obveščene o izbranih dijakih prvega javnega poziva

Izbor dijakov so med 21. in 29. 1. 2018 opravili izvajalci programov na podlagi informacij, ki so jih prejeli iz spletne prijavnice dijakov za svoj program. Pri izboru so bile odločilne reference dijakov, nanj pa je vplivala tudi geografska razpršenost šol, s katerih prijavljeni nadarjeni dijaki prihajajo.

Šole so bile o izboru obveščene 30. 1. 2018 in so do 7. 2. 2018 potrdile ali odpovedale udeležbo dijakov v programih (predvsem pri programih, pri katerih smo zagotovili dodatno izvedbo, katere termin ni bil predhodno znan).

Obvestilo šolam o sprejetih dijakih in informacije o začetkih programov so na strani Za izvajalce aktivnosti.

Join the Discussion

Return to top of page