Skip links

Obvestila o izbranih aktivnostih Javnega poziva do 30. 3. 2018

Prejeli smo več prijav, kot smo pričakovali, zato obvestil o izbranih aktivnostih ne bomo uspeli posredovati do petka, 23. 3. 2018, kot smo v pozivu objavili. Obvestila bomo vsem kontaktnim osebam prijavljenih aktivnosti poslali najkasneje do 30. 3. 2018.
Return to top of page