Skip links

Izbrane aktivnosti za sofinanciranje z Javnega poziva z dne 23. 8. 2018

Na podlagi ocen/točkovanja prijav aktivnosti, ki so jih izvedle komisije po področjih, in proračuna javnega poziva, ki je znašal 150.000 €, je Komisija za izbor aktivnosti na javnih pozivih projekta RaST za (so)financiranje izbrala aktivnosti, ki so se na posameznem področju uvrstila v 30% najbolje ocenjenih aktivnosti med prejetimi prijavami na tem področju. Po področjih je bila aktivnost z najnižjim povprečnim številom točk, ki je še bila izbrana za sofinanciranje, kot sledi:

  • Družboslovje in humanistika (D): 80
  • Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (K): 75
  • Naravoslovje in matematika (N): 90
  • Tehnika (T): 68,33
  • Umetnost (U): 89

Med 106 prijavljenimi aktivnostmi jih je bilo 32 (z 11 šol) izbrano za sofinanciranje, tukaj pregled po področjih:

Prijave aktivnosti Izbrane aktivnosti
PODROČJA Število Delež Število Delež/prijava Sofinanciranje Delež/izbor
Družboslovje in humanistika 21 20% 6 29% € 28.530 19%
Naravoslovje (in matematika) 29 27% 9 31% € 42.733 28%
Tehnika 13 12% 4 31% € 23.281 15%
Umetnost 33 31% 10 30% € 49.430 33%
Interdisciplinarno / Ključne kompetence za VŽU 10 9% 3 30% € 7.500 5%
Skupaj / Povprečje 106 100% 32 30% € 151.474 100%

Pregled vseh izbranih in neizbranih aktivnosti je tukaj: Sklep o izboru s sezamom točk vseh prijavljenih aktivnosti (spletna stran Projekta RaST > Za izvajalce aktivnosti > JAVNI POZIVI pod Javni poziv z dne 23. 8. 2018)

Return to top of page