Skip links

Konferenca MENTORIRANJE NADARJENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN) organizira 3. strokovno-raziskovalno konferenco z mednarodno udeležbo, 25. september 2019.

Več o konferenci si oglejte v vabilu.

Return to top of page