Skip links

Ali nadarjeni otroci potrebujejo posebne šole?

V klasičnih šolah se dolgočasijo in se težko vključijo v družbo. V posebnih šolah ne pridobijo dovolj splošne izobrazbe in socialnih veščin. Katera pot je prava za šolanje izredno nadarjenih otrok?

Oblike nadarjenosti

Nadarjenost se pogosto enači z inteligenco in visokim IQ, vendar strokovnjaki opozarjajo, da se nadarjenost lahko prav tako odraža v obliki čustvene in socialne inteligence. Nekdo, ki je na eni strani izredno nadarjen v šoli, bo lahko imel na drugi strani velike težave pri vključevanju v družbo in obratno. Zato je pomembno, da vzporedno razvijamo tako kognitivno kot emocionalno oz. čustveno inteligenco nadarjenih otrok.

Pomen celovite izobrazbe

Izoliranje nadarjenih otrok od sovrstnikov in negovanje ter razvijanje zgolj njihovih talentov naj ne bi bilo priporočljivo. Otroci se zaradi posebne obravnave hitro počutijo manjvredne ali večvredne od ostalih. Marc Brackett, profesor psihologije na univerzi Yale, je zato mnenja, da je treba nadarjenim otrokom omogočiti razvijanje njihovih talentov in potencialov, vendar pri tem ne smemo zanemariti njihove splošne izobrazbe na vseh ostalih področjih – tudi tistih, ki jim morda povzročajo težave.

Primera iz Portugalske in Rusije

Deček João Paulo iz Portugalske je bil že dvakrat izključen iz šole. Pri pouku se dolgočasi. Zaveda se, da je na določenih področjih pametnejši od svojih učiteljev in zato rad preizkuša njihovo potrpljenje s svojim neprimernim vedenjem. Poleg klasične šole João dodatno obiskuje program “Different Saturdays”. Cilj programa je, da preko posebnih aktivnosti nadarjeni otroci razvijajo svoje talente ter hkrati pridobijo socialne veščine, s katerimi se lažje vključijo v klasični izobraževalni sistem. Naučijo se strpnosti in razumevanja do otrok, ki nimajo enakih učnih sposobnosti kot oni sami.

Drugačen je primer iz Moskve v Rusiji. Namesto da bi poskušali izredno talentirane otroke vključiti v običajne šole, imajo zanje posebno šolo imenovano “School Number 1199”. Šolski dan se za učence začne s čiščenjem šole, s čimer naj bi razvijali disciplino in delovno etiko. Področja učenja so enaka tistim v običajnih šolah, vendar je proces učenja precej bolj svoboden. Vsak učitelj se lahko sam odloči kaj in na kakšen način bo učil svoje učence. Izbirni postopek za to šolo je strog in vključuje tekmovanje v ustvarjalnosti, pisni izpit ter kolektivno miselno igro. Sprejet je le eden od šestih kandidatov, šola pa ima naenkrat največ 70 učencev.

Katera učna pot se vam zdi bolj primerna? Poglejte si spodnji prispevek o opisanih primerih in nam zaupajte svoje mnenje o tej temi v naši Facebook skupini RazvijajmoTalente.

Return to top of page