Skip links

Javni poziv za izvajalce aktivnosti za nadarjene

Pripravljate in izvajate aktivnosti za nadarjene v obdobju do 6. 6. 2021? Prijavite se na poziv, kjer vam omogočamo sofinanciranje delavnic, dogodkov in mentorstev.

CILJ IN PREDMET POZIVA

Razvojno središče talentov (RaST) je triletni projekt (2017 – 2020), ki ga financirata Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS), izvaja pa II. gimnazija Maribor. Namenjen je razvoju in karierni orientaciji nadarjenih dijakinj in nadarjenih dijakov (v nadaljevanju: dijaki).

Projekt ima 2 cilja:

 1. Zagotoviti, da se dijaki razvijajo na področjih, na katerih so nadarjeni.
 2. Skrbeti za kakovostno karierno orientacijo nadarjenih dijakov.

V okviru 1. cilja iščemo izvajalce, ki so pripravljeni in sposobni zagotoviti delo z nadarjenimi dijaki na enem ali več področjih, ki vključujejo tako programe gimnazij kot srednjih poklicnih, strokovnih in splošnih šol:

 • Družboslovje in humanistika
 • Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (t.i. mehke veščine, horizontalna znanja)
 • Naravoslovje in matematika
 • Tehnika
 • Umetnost

V okviru 2. cilja želimo nadarjene dijake seznaniti z delom in potenciali dela v društvih, zavodih, podjetjih in drugih organizacijah (v nadaljevanju: organizacijah), ki delujejo v njihovem okolju. S tem želimo povečati verjetnost, da se bodo dijaki po študiju, ki ga bodo verjetno obiskovali izven domačega kraja, vrnili v domače okolje in v njem ustvarjali presežne vrednosti, ki so jih sposobni.

OBLIKE DELA Z DIJAKI (AKTIVNOSTI)

Kot oblike dela z nadarjenimi dijaki (v nadaljevanju: aktivnosti) smo si zamislili naslednje, ki jih vidimo kot najhitreje in najenostavneje izvedljive (smo pa pri uresničevanju zgornjega cilja odprti za dodatne predloge in ideje – kontakti vodje projekta so v nadaljevanju poziva):

 1. Delavnice za dijake (do 10/mentorja), ki jih ponudi organizacija – pri tem je pomembno, da dijaki aktivno sodelujejo in niso deležni zgolj predstavitve organizacije in vsebin, s katerimi se le-ta ukvarja. Idealni v tej smeri so »tabori« (več dnevni programi za dijake, ki v tem času po možnosti tudi bivajo v istih prostorih in tako ob vsebinskem/strokovnem delu krepijo tudi socialne in ostale veščine dijakov), zaželeni so programi, ki zajemajo redne delavnice čez daljše obdobje (z izvedbo vedno v istem ali različnih krajih).
 2. Dogodki, na katerih večje število dijakov (več kot 15) v manjših skupinah ustvari nekaj uporabnega; primer takšnega dogodka je »hekaton«; dogodek traja od najmanj štiri ure do največ dveh dni in zaželeno je, da na njem lahko sodelujejo dijaki nadarjeni na različnih področjih.
 3. Mentorstvo: individualno delo med mentorjem in do tremi dijaki, npr. v okviru raziskovalne naloge oz. reševanje problemov, ki jo lahko zastavijo dijaki, šola (šolski mentor) ali organizacija, v kateri mentor deluje (lahko tudi v obliki prakse – dijak se vključi v delo organizacije in ni nujno, da je v središču dela specifični problem), delo lahko poteka v organizaciji, šoli ali/in delno tudi doma.

PRIJAVITELJI, KRAJ, ČAS IN TRAJANJE AKTIVNOSTI

Prijavitelji na javni poziv so lahko vse vrste organizacij in pravnih oseb (javni in zasebni zavodi, inštituti, društva, podjetja itd.), razen srednjih šol (za srednje šole je javni poziv objavljen v začetku šolskega leta). Prijavitelji morajo aktivnost izvajati v kohezijski regija Vzhodna Slovenija, ki zajema naslednje statistične regije:

 • Jugovzhodna Slovenija
 • Koroška
 • Notranjsko-kraška
 • Podravska
 • Pomurska
 • Spodnjeposavska
 • Savinjska
 • Zasavska

Obdobje, v katerem se lahko financirajo aktivnosti, izbrane na tem pozivu je od 21. 1. 2020 do 6. 9. 2020 (sodelovanje med organizacijo in dijakom/šolo se lahko nadaljuje izven določil tega poziva).

Trajanje in obseg (ure) aktivnosti določi organizacija v dogovoru z vodjem projekta RaST.

VEČ INFORMACIJ O POZIVU

Celoten poziv je objavljen v dokumentu na tej povezavi.

 

Return to top of page