Skip links

projekt rast

Aktivnosti 2017/18

prva-gimnazija-portfolio-logo


Gledališka šola

Gledališka šola Prve gimnazije Maribor je v letošnjem šolskem letu izvajala izobraževanje na 4-ih nivojih (različnih starostnih skupinah) in ga zaključila s produkcijami v obliki predstav.

GimMun2018

GimMun 2018

GimMun je konferenca, ki simulira delovanje Združenih narodov, z dijaki v vlogi predstavnikov sodelujočih držav. Na Gimnaziji Ptuj je potekala že tretjič, tokrat od 17. do 20. marca 2018.

Prva gimnazija Maribor Salonae Longae 2018 -p

Salonae Longae 2018

Prva gimnazija Maribor je aktivno sodelovala na seminarju o antični kulturi in klasičnih jezikih Salonae Longae, ki je potekal od 15. do 18. marca v Splitu in ki ga je organiziral…

ssc-lava-p

Irske legende

Pri prevajanju trinajstih legend iz knjige Favourite Irish Legends sodeluje 10 dijakinj in dijakov, pri ilustracijah…

sssmm-p

Inovativna industrija 4.0 za prihodnost 5.0

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo v okviru projekta RaST najprej…

celje-firence-p

Tekmovanje Dekliškega pevskega zbora v Firencah

V šolskem letu 2017/2018 na GCC praznujemo 60-letnico neprekinjenega delovanja glasbenih zasedb…

kemijanm-p

Naravoslovna olimpijada – priprave in tekmovanje

Priprave na področjih biologije, fizike, kemije in matematike so potekale od septembra do konca aprila in so zajemale tudi znanja in veščine, potrebne za ekipno delo, kot je to značilno za mednarodno…

gfmlsmall

Debate

V okviru aktivnosti Debate smo se pripravljali na debatna turnirja. Izvajali smo debate s pripravljeno temo, na katero so se dijaki lahko pripravljali dalj časa, in temo, ki so jo izvedeli eno uro pred debato…

gfml-ke-s

Raziskovalne naloge na področju kemije

Z raziskovalno dejavnostjo pri kemiji smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt RaST. Delo se je začelo z iskanjem in zbiranjem idej, ter pregledovanjem že raziskanega o izbranih temah…

podstresje-m

Podstrešje

Temeljno vodilo projekta za nadarjene mlade literarne ustvarjalce je uvajanje teorije in didaktike kreativnega pisanja (divergentno mišljenje) na področje obšolskega dela. Obsegalo je različne oblike….

AYPT-S

Austrian Young Phisicist Tournament – priprave in tekmovanje

V hudi konkurenci 16 ekip iz Irana, Rusije, Belorusije, Slovaške, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Slovenije, ki so se od 5. do 7. aprila v avstrijskem Leobnu…

SC-s

World Scholar’s Cup – priprave in tekmovanje

World Scholar’s Cup je eno najbolj množičnih mladinskih mednarodnih tekmovanj, na katerem dijaki tekmujejo iz poznavanja šestih področij: znanosti, literature, zgodovine, umetnosti in glasbe…

rad-imam-kemijo-s

Rad imam kemijo

Od septembra do konca junija na šoli potekajo vsebinske priprave iz kemije. Dejavnosti, ki smo jih prijavili v projekt RaST, so časovno umeščene od januarja do julija in so ločene po letnikih…

raz-nal-KE-s

Raziskovalne naloge na področju kemije in sorodnih področjih

Namen dejavnosti je usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in reševanja izzivov v projektih ali raziskavah,…

SCNM_Ocala1

Projekt Očala za slepe in slabovidne

Dijake Kristjana, Urbana in Pio je zanimalo, zakaj si večina slepih in slabovidnih kljub hitremu razvoju pri hoji še vedno pomaga z belo palico. To je bilo vprašanje, ki se je kasneje razvilo…

IMG_20180512_125503_800x449

Priprave na tekmovanje iz biologije in botanike

V letošnjem letu smo se organizirano lotili priprav na državno tekmovanje iz biologije in botanike. Delo se je obrestovalo, saj so dekleta osvojila kar osem priznanj…

Astronomski_dan_5_800x600

 Astronomska dan in noč

Dijaki in mentorja Škofijske gimnazije Zavoda A.M. Slomška in Prometne šole Maribor smo se povezali v skupnem projektu. Naš cilj je bil, da vsem nadarjenim…

ms-naravoslovje-astronomija-1_800x533

Astronomija

Dejavnost smo osredotočili na individualno delo z dijakom Mariom Pezerjem. Poglobili smo osnovna znanja iz astronomije, fizike in matematike ter jih nadgradili na ustrezen nivo. Uspešnost smo preverjali skozi reševanje nalog…

1802 Druga 3D-5


3D tiskanje in digitalna izdelava

Delavnica 3D tiskanja ter digitalne fabrikacije dijakom nudi celostno izobraževanje iz področja aplikativne uporabe 3D tiskalnikov, priprave modelov in rabe različnih materialov.  Dijaki se bodo v sklopu…

1802 Druga orkester LetniKoncertDrugorkestra_Pusnik-003_800x533


Drug’ orkester

Orkester se je letos preizkusil v filmskem programu. Tokrat smo poslušalce očarali tudi z glasbo iz risank kot so Palček David, Baltazar, Vlakec Tomaž, Popeye in A je to. Publiki smo predstavili tudi dva jazz standarda, ki se kot glavni…

1802 Druga DanFrankofonije3_Rudl-019_800x572

Francosko gledališče

Glavni cilj je ustvariti kolektivno gledališko delo. Skupaj raziskujemo, zbiramo ideje, ustvarimo uprizoritveno predlogo in jo postavimo na oder. Pisanje besedila se prične z diskusijo o temah, ki jih zanimajo. S pomočjo nevihte možganov…

1802 Druga GledalisceGnosisPomladnoPrebujanjeFestivalTransgeneracije_Sesko-002_800x533


Gledališče Gnosis

Gnosis je v letošnjem šolskem letu uprizoril predstavo v adaptaciji Sarah Marn Ženko po motivih Franka Wedekinda Pomladno prebujanje. Z bralnimi vajami smo začeli septembra in predstavo premierno uprizorili…

1802 Druga Literarna 20180425_134142_800x480


Literarna delavnica

Delavnica je potekala vsak petek zvečer. Začenjali smo z branjem del avtorjev, ki niso na šolskem programu, v glavnem sodobnejših. Ustvarjalnemu branju je sledilo pisanje. Zaključili smo z branjem naših zapisov in s pogovorom o njih…

1802 Druga Film Snemanje 1_800x533

Filmska šola »Pazi, snemamo!«

»Pazi, snemamo!« – filmska šola II. gimnazije je kulturno-izobraževalni program, ki sistematično, celovito in obenem lahkotno izobražuje mlade za ustvarjanje kratkih filmov…

1802 Druga Zbor LetniKoncertMladinskegaPevskegaZboraIiGimnazije_Golob-001_800x532


Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2017/18 dosegel zastavljene cilje in sezono uspešno zaključil. V prazničnem času smo izpeljali štiri novoletne koncerte ter do zadnjega sedeža napolnili…

1801 Druga Banda IMG_20180327_094014669_450x600


Programerski krožek Banda

Delo v programerskem krožku je tedensko potekalo v dveh terminih. Ob torkih smo se pripravljali na tekmovanja iz programiranja, ob petkih pa delali z mikrokontrolerjem Arduino…

1801 Druga Raziskave PodelitevPriznanjMladimRaziskovalcem 2018_800x502

Raziskovalno delo dijakov

Načrtovanje, izvedba in pisanje raziskovalne naloge je potekalo kot individualno raziskovalno delo dijakov pod vodstvom notranjih in zunanjih mentorjev. Prijavili smo se na regijsko srečanje mladih raziskovalcev…

1802 Druga FIZIKA 4 _800x600


Priprave na tekmovanja iz znanj fizike in astronomije

Priprave na tekmovanja iz fizike so potekale organizirano za vsako tekmovalno skupino posebej enkrat tedensko po dve šolski uri…

1801 Druga Raziskave Satja_raziskovalci_800x600


Individualizirano delo pri kemiji

Vse aktivnosti so se izvajale v smeri širitve in poglabljanja temeljnega znanja kemije 1. in 2. letnika kemije. Na ta način smo dijakom omogočili hitrejše napredovanje v procesu učenja, uporabo…

1802 Druga MA tek IMG_4721_800x600

Priprave na tekmovanja iz znanja matematike

Tekmovanja iz matematike na II. gimnaziji obsegajo šolsko tekmovanje za Vegova priznanja, ki poteka na šoli in državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki poteka na več šolah hkrati, po regijah ter organizacijo…

Kreatorlab


#makeathon @KreatorLab Od ideje do izdelka v 48 urah

S sprehodom skozi mesto so dijaki in mentorji najprej poiskali izziv, ki so se ga lotili z vetrenjem možganov in podobnimi tehnikami pridobivanja in luščenja idej…

RaST razvoj-neprofitne-organizacije-21-stoletja-s-kainoto


Preobrazba organizacije s spletnimi orodji

Dijaki so se seznanili z izhodišči načrtovanja in vodenja organizacijskih sprememb in temeljnih izzivov teamskega dela. Med uvodnimi predavanji so aktivno sodelovali z lastnimi mislimi in pogledi iz izkušenj…

rn ke druga_800x534

Priprave na tekmovanja iz znanja kemije

Na priprave na tekmovanja iz znanj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani smo povabili vse dijake Vzhodne Slovenije, nadarjene na področju kemije, ne glede na to ali so napredovali…

Petnica (4)


Raziskovalna postaja Petnica

Program v Raziskovalnem centru Petnica je bil izveden od 19.- 23. 2. in 23. – 27. 4. 2018. Dijaki so bili razdeljeni v tri skupine po 10 dijakov in so krožili med področji. Kemiji, biologiji in fiziki…

MaRS2_800_600


Raziskovalno matematično srečanje (MaRS)

V nedeljo, 5. avgusta, so udeleženci prišli na tabor. Skupina 5 dijakov je prišla z avtobusom, ki ga je organiziral RaST, ostale so pripeljali starši. Izvedli smo 3 večerna predavanja…

IMG_2937_resize_800x533

Gremo mi po svoje

Izvedba preživetja v naravi se je dogajala v štirih dneh v gozdovih v okolici Cerknice. Dijaki so morali pripraviti vse potrebno za trikratno bivakiranje. To pomeni poskrbeti za zavetje (bivak), toploto…

20180410_174558_800x450


Ledolomilci

Kreativnost je temeljna kompetenca 21. stoletja. Timsko sodelovanje in dopolnjevanje je pomembnejše od soliranja in tekmovanja. Na delavnicah, ki so potekale pod imenom Ledolomilci, so se dijaki urili v obeh temeljnih…

InformativniDan6_Rudl-132_480x600


Kreativno gledališče – od ideje do izdelka

Delavnice so bile razdeljene na štiri dni. Vsak dan delavnic smo najprej pričeli z ogrevanjem in preprostimi vajami iz področja giba in igralstva. Prvi dan smo tri ure namenili teoretičnim predavanjem o zgodovini…

GnosisBrechtClovekBaal_Rudl-2402_800x533

Gledališki talenti

Dijaki so opravili izobraževanje o gledališču in igri po različnih fazah. Na vsakem srečanju so začeli z ogrevanjem (telesnim in miselnim). Kar nekaj časa smo posvetili pantomimi in sicer preko prikazovanja situacij…

kemija_DSC_0395_800x450


Raziskovalne naloge na področju kemije

Na pobudo FKKT smo v decembru 2017 sklicali prvo srečanje šolskih mentorjev in dijakov. Mladi raziskovalci so spoznali predlagane teme raziskovalnih nalog, sledila je opredelitev ciljev ter raziskovalnih vprašanj…

Tabor Trenta Iztok Bončina04-2


Talenti za trajnostni razvoj

Na uvodnem predavanju je bilo široko in poglobljeno predstavljeno raziskovanje dvoživk, predvsem njihovih habitatov v Pomurju in v kraških jamah. Terenske vaje so potekale marca in aprila, v času selitve žab, ob Treh ribnikih v Mariboru…

RaST Razumem2 KrstMm1_Movrin-099

Razumem, torej sem!

Delavnica je temeljila na delu v skupini in v drugem delu na samostojnem raziskovalnem delu dijakov. Izvedli smo 4 skupna srečanja. Delavnica je potekala na treh lokacijah: v Univerzitetni knjižnici Maribor, na Srednji šoli Slovenska Bistrica in v Muzeju…

Return to top of page