Skip links

projekt rast

O PROJEKTU

Razvojno središče talentov (RaST) je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport novembra 2017 izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu “Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene” in mu zagotovilo financiranje do septembra 2020, kasneje ga pa zaradi epidemije Covid-19 dva krat podaljšalo (najprej do februarja 2021 in končno do junija 2021). Na razpisu sta bili izbrani dve srednji šoli (ob II. gimnaziji Maribor oz. RaSTu še Gimnazija Vič kot središče zahodne kohezijske regije) in ena raziskovalna ustanova (Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani).

Tukaj kratka predstavitev projekta, ki smo jo uporabili na informativnih srečanjih za šole februarja in marca 2018.

ENGLISH: Here is a  brief project presentation that we used at an expert meeting in April 2018 on the topic of brain drain in Eastern Europe.

  • vzpostaviti središče, ki bo skrbelo za delo z nadarjenimi dijaki v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija
  • zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki in pripravo ter uresničevanje njihovih individualnih načrtov dela (IND)
  • razvijati področje nadarjenosti dijakov z organizacijo strokovnih posvetov

Projekt je namenjen dijakom, ki so »preverjeno nadarjeni«. To pomeni, da imajo vidne dosežke na tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in natečajih, kažejo izjemen interes in dosežke (za določene teme) pri pouku in izven njega, kar se kaže tudi z obiskovanjem ali izvajanjem dodatnih aktivnosti (tabori, poletne/zimske šole, izdelki, projekti) na področjih njihove nadarjenosti.

Šole, ki zaradi dosedanjih sistemskih rešitev na področju dela z nadarjenimi dijaki, svojim evidentirano nadarjenim dijakom niso uspele omogočiti aktivnosti, ki bi razvijale in potrjevale njihovo nadarjenost, lahko v projekt v prvi fazi vključijo evidentirano nadarjene dijake brez zgoraj navedenih dosežkov.

V vsakem primeru je cilj projekta vključiti predvsem tiste dijake, ki kažejo (in so po možnosti dokazali) največje potenciale na vsebinskih področjih projekta (glej zavihek desno).

V projektu financiramo, razvijamo in izvajamo aktivnosti na vseh področjih in sicer jih delimo na:

  • Družboslovje in humanistika
  • Ključne kompetence za vseživljanjsko učenje (t.i. “mehke veščine”)
  • Naravoslovje in matematika
  • Tehnika
  • Umetnost

Za vsako nadarjeno dijakinjo, nadarjenega dijaka, ki je vključen-a v projekt, šola pripravi oz. izpolni individualiziran načrt dela dijakinje/dijaka (IND). IND je vezan na dijakinjo/dijaka in šolsko leto in lahko zajema več aktivnosti oz. dejavnosti, v katerih je dijak-inja razvijal-a svoje nadarjenosti. Aktivnosti lahko potekajo v okviru projekta RaST in izven njega. IND se pripravi ob začetku šolskega leta – aktivnosti, ki jih bo dijak(inja) opravljal tekom leta se lahko v IND-u napovedo ali pa se dodajajo naknadno (npr. kot priloge).

Obrazec za IND lahko prevzamete na koncu naše podstrani Za izvajalce aktivnosti . Prilagojen je načinu zagotavljanja aktivnosti za nadarjene v našem projektu (informacije, ki jih pripravijo izvajalci o svojih aktivnostih, se lahko preslikajo/samodejno naložijo v IND). IND projekta RaST sledi smernicam IND(ep)-a, ki ga je razvil oz. predlagal Zavod RS za šolstvo, se pa od njega zaradi narave projekta tudi razlikuje.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

RaST pokriva srednje šole in dijake kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki zajema naslednje statistične regije:

Jugovzhodna Slovenija

Koroška

Podravska

Pomurska

Posavska

Primorsko-notranjska

Savinjska

Zasavska

Kontakt

dr. Marko Ivanišin, vodja projekta
T: 02 330 44 60
E: marko.ivanisin@druga.si

Nataša Kostanjevec, sodelavka na projektu
T: 02 330 44 60
E: natasa.kostanjevec@druga.si

RaST na II. gimnaziji Maribor
Trg Miloša Zidanška 1
2000 Maribor

Return to top of page