Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Celje Center: GCC Scholars Cup

Priprave na mednarodno tekmovanje World Scholar’s Cup v Kuala Lumpurju

World Scholar’s Cup je eno najbolj množičnih mladinskih mednarodnih tekmovanj, na katerem dijaki tekmujejo iz poznavanja šestih področij: znanosti, literature, zgodovine, umetnosti in glasbe, družboslovja ter posebnega področja, ki se določi vsako leto posebej (letošnja tema: medčloveški odnosi). Za uspešno sodelovanje je potrebno zelo dobro zanje angleškega jezika, saj se vse odvija v angleščini. GCC na tekmovanju sodeluje drugič zapored. Na nacionalnem izboru je 12 dijakov GCC doseglo rezultat, ki jim je omogočil vstopnico na svetovno tekmovanje v Kuala Lumpurju (17.-24. 6. 2018).

Dijaki so se pripravljali na tekmovanje enkrat- do dvakrat tedensko, individualno in v okviru dvojnih vikend priprav. Skupaj z mentorji so brali članke, ki so bili razpisani s strani organizatorja tekmovanja. Po prebranih člankih je sledila razlaga neznanih besed (s pomočjo slovarjev) in diskusija o prebranem. V to aktivnost se je vsako drugo srečanje vključil tudi tujejezični asistent. Aktivnosti so potekale v različnih učnih oblikah: individualno, v paru ali skupinsko. O obravnavanih temah so dijaki pisali tudi eseje in pripravljali debate.   Svojih nalog so se lotili sistematično in s kritičnim premislekom. Veliko pozornosti so namenili razumevanju prebranega in povezovanju članka s krovno temo. Posamezni tematski sklop so na začetku obnovili s pomočjo »brainstorminga«, saj so morali članke (vsaj enkrat) prebrati tudi doma.

Mentorj:  Valerija Zorko, Jure Macuh, Benjamin Ash
Št. ur izobraževanja: 87
Št. vseh vključenih dijakov: 12
Št. vključenih nadarjenih dijakov:  12
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 12. 6. 2018

Return to top of page