Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Celje Center: Podstrešje

Temeljno vodilo projekta za nadarjene mlade literarne ustvarjalce je uvajanje teorije in didaktike kreativnega pisanja (divergentno mišljenje) na področje obšolskega dela. Obsegalo je različne oblike dela s ciljem usposobiti dijake za ustvarjanje literarnih izdelkov, bogatitev njihovega besednega zaklada (fluentnost besed, idej, asociacij in izražanja: adaptivne fleksibilnosti ter originalnosti besed, povedi in besedil). Različne metode ustvarjalnega pisanja), raziskovanja razmerja med slovnico in ustvarjalnostjo ter kognitivno pojmovanje pisnega procesa.  Pri tem so urili tvorjenje (po)ustvarjalnih besedil (pesemskih, pripovednih in dramskih). Dijaki so ob rednih tedenskih srečanjih z enim ali obema mentorjema ter enim intenzivnim vikend srečanje, ki ga je vodil slovenski pesnik in prevajalec Peter Semolič, vzporedno pripravljajo tudi mesečne slam poetry večere v celjskem Špitalu (februar, marec, april), organizirali šolski natečaj za Najkratko zgodbo pri katerem so lahko sodelovali tudi oni.  Najboljši izdelki (po izboru komisije učiteljev slovenščine in obeh mentorjev) so bili ob koncu šolskega leta objavljeni tudi v literarni reviji Podstrešje.

Mentorja: Kristian Koželj, Peter Semolič
Št. ur izobraževanja: 78
Št. vseh vključenih dijakov: 11
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 11
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 1. 6. 2018

Return to top of page