Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer: Debate

V okviru aktivnosti Debate smo se pripravljali na debatna turnirja. Izvajali smo debate s pripravljeno temo, na katero so se dijaki lahko pripravljali dalj časa, in temo, ki so jo izvedeli eno uro pred debato. Dijaki so tako pridobili znanje o različnih aktualnih družbenih temah in zavzemali aktiven odnos do njih, izboljševali svojo argumentacijo in sposobnost debatiranja. Z analizo debat smo ugotavljali pomanjkljivosti in se iz njih učili.

Udeležili smo se debatnega turnirja v Ledini in že 15-ič organizirali Mednarodni debatni turnir v Ljutomeru, ki se ga udeležujejo debaterji iz 10-tih držav. Dijaki tako spoznavajo različne kulture in krepijo multikulturnost.

Z namenom dodatnega izboljšanja retoričnih veščin, argumentacije in sposobnosti debatiranja so na naše povabilo delavnice in predavanja izvedli Betka Perc in Helena Beznec, bivši debaterki in sodnici na debatnih turnirjih

Mentorja: Aleš Kustec in Liana Miholič
Št. ur izobraževanja: 180
Št. vseh vključenih dijakov: 18
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 16
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 31. 1. 2018 do 31. 8. 2018

Return to top of page