Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer: Raziskovalne naloge na področju kemije

Z raziskovalno dejavnostjo pri kemiji smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt RaST. Delo se je začelo z iskanjem in zbiranjem idej, ter pregledovanjem že raziskanega o izbranih temah. Dijaki so spoznali različne metode in načine raziskovanja, skupno smo poiskali tudi nekaj povezav z zunanjimi inštitucijami. Pri raziskovanju sva mentorici dijake ves čas usmerjale, jim pomagale in svetovale, delo je potekalo v večji meri individualno.V okviru raziskovalne dejavnosti je v letošnjem šolskem letu pri kemiji nastalo 12 raziskovalnih nalog. Z nalogami smo se udeležili regijskega in državnega srečanja mladih raziskovalcev, ki jih organizira ZOTKS.

Na regijskem srečanju so dijaki osvojili 4 zlata priznanja,  6 srebrnih priznanj in 2 bronasti priznanji. Poročilo z regijskega srečanja je na naši spletni strani  http://www.gfml.si/index.php/o-soli/novice/1244-zotks

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 8 nalog, od tega so 3 prejele bronasto priznanje, 5 jih je dobilo možnost zagovora, ki je bila 14.5.2018 v Murski Soboti in dijaki s s svojimi nalogami osvojili 1 srebrno in 3 zlata priznanja. Poročilo je na naši spletni stran

http://www.gfml.si/index.php/o-soli/novice/1301-izjemen-uspeh-mladih-raziskovalcev

Po opravljenih predstavitvah smo z dijaki pripravili še povzetke raziskovalnih nalog, ki bodo objavljeni v šolski publikaciji Raziskovalni reflektor, ki bo izšel v mesecu juniju, v naslednjem šolskem letu pa se bodo najboljše naloge predstavile tudi v šolski televizijski oddaji Aktualno na GFML. Naloge, ki ustrezajo razpisu, pa bomo prijavili še na natečaj za Krkine nagrade.

Mentorici: Mateja Godec in mag. Nina Žuman
Št. ur izobraževanja: 50
Št. vseh vključenih dijakov: 16
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 15
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 14. 5. 2018

Return to top of page