Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Murska Sobota: Astronomija

Dejavnost smo osredotočili na individualno delo z dijakom Mariom Pezerjem. Poglobili smo osnovna znanja iz astronomije, fizike in matematike ter jih nadgradili na ustrezen nivo. Uspešnost smo preverjali skozi reševanje nalog s prejšnjih prvenstev in olimpijad. Dijaka smo tudi dobro izurili v rokovanju teleskopa in uporabi sodobne IKT za obdelavo podatkov. Dodatno smo mu širili znanje in veščine z udeležbo na predavanjih, delavnicah in astronomskem taboru, kjer mu je bilo zaupano mentorstvo in predavanje. Mario je na državnem tekmovanju osvojil zlato priznanje, uspešno se je udeležil 25. Sanktpeterburške astronomske olimpijade in izbornega postopka za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike, kjer je le za las zgrešil uvrstitev v slovensko ekipo. Na maturi iz fizike se je uvrstil med štiri najuspešnejše dijake, ki so osvojili 99 točk od 100 možnih. Projekt RaST je k uspehu in razvoju dijaka ogromno pripomogel, saj smo mu skozi projekt zagotovili ustrezne pogoje in nujno potrebno strokovno podporo.

Mentor: dr. Renato Lukač
Št. ur izobraževanja: 42
Št. vseh vključenih dijakov: 1
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 1
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 31. 8. 2018

Return to top of page