Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Novo mesto: Rad imam kemijo

Od septembra do konca junija na šoli potekajo vsebinske priprave iz kemije. Dejavnosti, ki smo jih prijavili v projekt RaST, so časovno umeščene od januarja do julija in so ločene po letnikih.

Vsebinske priprave so zajemale predvsem:

  • dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno udeležbo na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih;
  • dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno nadaljnjo študijsko pot naravoslovnih študijev;
  • dodatne vsebine iz učnega načrta za kemijo, ki jih šola ne ponuja kot izbirne predmete v drugem in tretjem letniku.

Organizirali smo različna izbirna tematska predavanja in delavnice.

Najuspešnejšim dijakom smo omogočili priprave na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.

Dijakinja, ki se je uvrstila na Mednarodno kemijsko olimpijado (IChO), je imela priložnost sodelovati z ostalimi člani olimpijske ekipe. Poleg priprav na FKKT smo na šoli izvedli dvodnevno delavnico za člane olimpijske ekipe.

Mentorice: Branka Klemenčič, Janja Pust in Marinka Kovač
Št. ur izobraževanja: 150
Št. vseh vključenih dijakov: 95
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 35
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 31. 8. 2018

Return to top of page