Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Gimnazija Ptuj: GimMun 2018

GimMun je konferenca, ki simulira delovanje Združenih narodov, z dijaki v vlogi predstavnikov sodelujočih držav. Na Gimnaziji Ptuj je potekala že tretjič, tokrat od 17. do 20. marca 2018.

Cilj tridnevnih debat je sprejeti resolucije, ki so sprejemljive za predstavnike vseh udeleženih držav. Resolucije so sprejema (ali zavrača) na generalni skupščini, kjer o njih glasujejo vsi udeleženci konference.

Priprave na konferenco so se pričele ob začetku šolskega leta. Organizacijska ekipa dijakov in mentorice se je sestajala tedensko. Na začetku so si dijaki razdelili vloge ter določili predsedujoče v komitejih. Sledila je izbira tem ter pisanje poročil. Potrebno je bilo vzpostaviti in posodobiti spletno stran ter poskrbeti za promocijo na Facebooku. Naš generalni sekretar Tilen Kolar, je poskrbel, da smo šolam poslali vabila, ves čas pa je skrbel  tudi za komunikacijo s šolami.

Djaki so morali izbrati govornike za uvodno in zaključno slovesnost, organizirati hrano za udeležence štiridnevne konference, poskrbeti za vsa tiskana gradiva, rezervirati dvorani za uvodno in zaključno slovesnost, poslati vabila vsem gostom in zunanjim sodelavcem ter organizirati delavnice za delegate in admine Gimnazije Ptuj. Oblikovala se je tudi novinarska ekipa, ki je skrbela za časopis pred konferenco in med njo. Pred konferenco so dijaki morali najti gostitelje za tuje in slovenske udeležence konference ter poskrbeti za aktivnosti mentorjev. Potrebno je bilo sestaviti program uvodne in zaključne prireditve ter govore, ki jih na konferenci ni bilo malo. Na koncu so dijaki poslali vabila še vsem medijem. S tem se je GimMun konferenca 2018 lahko tudi uradno začela.

Konferenca je gostila več kot 200 udeležencev, in sicer profesorjev ter dijakov šestih šol iz tujine in drugih slovenskih srednjih šol ter dijakov naše šole. Gostje so prišli iz Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije, Nizozemske ter Bolgarije.

Dijaki, ki so se prelevili v ambasadorje, so goste pozdravili v imenu držav, ki so jih zastopali in naslednje dni v vlogi delegatov razpravljali v šestih komitejih (v varnostnem svetu, socialnem, humanitarnem in kulturnem komiteju, odboru za posebno politiko in dekolonizacijo, okoljevarstvenem komiteju, ekonomskem in socialnem komiteju ter v zdravstvenem komiteju) – pogovari so potekali na primer o intervencijah v primeru državljanskih vojn, ločitvi religije od države, obvezni vojski, industrijsi konoplji, debelostjo in stroški zdravstvenega varstva, obveznem darovanju organov po smrti ter pri tem obvezno upoštevali politiko države, ki so jo predstavljali, četudi se z njo niso strinjali.

Mentorjem smo prvi dan razkazali ptujsko klet, dan kasneje pa  ptujski grad. V ponedeljek, 19.3. zvečer je na šoli potekala uradna zabava za vse udeležence konference. Tridnevno srečanje družbeno angažiranih mladih se je uradno zaključilo s slovesno prireditvijo na gradu, kjer so predsedujoči komitejev podelili priznanja najboljšim delegatom.

Po konferenci smo udeležencem poslali zahvale ter certifikate o udeležbi, opravili evalvacijo skupaj z ravnateljem ter postavili smernice dela za naslednje leto. Še pred koncem šolskega leta bomo določili organizacijsko ekipo in mentorja.

Mentorica: Nika Ferčec
Št. ur izobraževanja: 41 (konferenca)
Št. vseh vključenih dijakov: 82
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 20
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 17. 3. 2018 – 20. 3. 2018

Return to top of page