Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: 3D tiskanje in digitalna izdelava

Delavnica 3D tiskanja ter digitalne fabrikacije dijakom nudi celostno izobraževanje iz področja aplikativne uporabe 3D tiskalnikov, priprave modelov in rabe različnih materialov.  Dijaki se bodo v sklopu delavnice spoznali s samo tehnologijo in delovanjem 3D tiskalnikov, tako klasičnih za tiskanje PLA in ABS plastike, kot tudi 3D tiskalnikom za fabrikacijo bioloških materialov.

V prvem delu delavnice se bomo posvetili načrtovanju 3D modelov, primernih za tiskanje. Dijaki se bodo naučili uporabljati napreden 3D modelirni program Fusion360, primeren za načrtovanje in vizualizacijo 3D modelov ter njihovo kasnejšo izdelavo na različnih CNC obdelovalnih napravah. Program je za izobraževalne namene prosto dostopen.

Drugi del delavnice bo namenjen spoznavanju z 3D tiskalniki, njihovi uporabi in sami izdelavi modelov. Dijaki se bodo naučili samostojno uporabljati 3D tiskalnike ter pravilno določiti parametre za zagotavljanje kvalitete natisnjenih izdelkov.

Del srečanj bo namenjen uporabi in spoznavanju uporabne vrednosti tiskalnika za fabrikacijo bioloških materialov. 3D tiskanje se je v zadnjih letih razširilo na mnoga področja (strojništvo, proizvodnjo, umetnost, itd.), pomembni premiki pa so se zgodili z možnostjo izdelave struktur iz bioloških ali biokompatibilnih materialov. To omogoča pripravo 3D struktur in definiran nanos različnih tipov celic ter tako izdelavo tkivnih modelov, ki so bistveno bolj podobni naravnim. S tem ima področje izjemen potencial za raziskovanje bolezenskih, farmakoloških in toksikoliških modelov, nove rešitve za regenerativno medicino, potencialno pa tudi izdelavo presaditvenih tkiv in organov po meri pacienta.

Mentorji: Boštjan Vihar, Blaž Bratuš, Luka Mustafa, Luka Banović (vsi sodelavci Inštituta IRNAS Rače)
Št. ur izobraževanja: 52
Št. vseh vključenih dijakov: 7
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 7
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 4. 2018 – 15. 6. 2018

Return to top of page