Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: Francosko gledališče

Glavni cilj je ustvariti kolektivno gledališko delo. Skupaj raziskujemo, zbiramo ideje, ustvarimo uprizoritveno predlogo in jo postavimo na oder.

Pisanje besedila se prične z diskusijo o temah, ki jih zanimajo. S pomočjo nevihte možganov zberemo vse ideje in izpostavimo eno, ki jo postopoma preizkušamo skozi diskusijo in z gledališkimi tehnikami. Tako počasi nastaja besedilo, ki ga potem dopolnjujemo, preoblikujemo, preizkušamo, popravljamo. Vse to delamo kot skupina, se podpiramo, gradimo na naših idejah in jih skupaj oblikujemo v kreativno celoto.

Nadaljujemo s postavitvijo na oder, s pomočjo raznovrstnih gledaliških vaj, kjer se ukvarjamo s telesom, glasom, dihanjem, gibanjem po prostoru, prezenco na odru ter stikom s publiko, kot tudi z režijo in scenografijo uprizoritve.

Dijaki ob tem spoznavajo samega sebe, svoje talente, sposobnosti in meje, ki jih včasih tudi premagajo. Predvsem pa ves čas delujejo kot skupina, ki si pomaga, se podpira in skupaj ustvarja ter razvija.

Sanje… zmerom skrivnostne, skoraj magične… V njih se lahko počutimo svobodne, z njimi raziskujemo svoje skrivnosti, svojo individualnost in svojo kreativnost… 

Kaj bi se zgodilo, če sanje ne bi več bile individualne, ampak umetna tvorba za mirno konformistično življenje? In kaj bi vi naredili, če bi to odkrili? A bi imeli raje svobodno nepredvidljivo sanjanje ali popolne, vendar umetne sanje? Bi se bili pripravljeni boriti za lastno svobodo, ki vam odvzame ugodje popolnega, a umetnega življenja?

S tem vprašanjem smo se letos ukvarjali v skupini GTF, ko smo ustvarjali avtorsko uprizoritev z naslovom »Naše sanje?«.

Mentorji: Mary Ellen Ramasimanana Virtič, Deja Žunko
Št. ur izobraževanja v obdobju sofinanciranja: 90 (skupaj 150)
Št. vseh vključenih dijakov: 7
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 4
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 31. 5. 2018

Return to top of page