Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: Priprave na tekmovanja iz znanj fizike in astronomije

Priprave na tekmovanja iz fizike so potekale organizirano za vsako tekmovalno skupino posebej enkrat tedensko po dve šolski uri. Dodatne priprave smo izvajali za dijake 1. letnikov, kjer smo predelali poglavja fizike 2. letnika, ki so potrebna za uspešno udeležbo na tekmovanju. Mentorji so dijake vodili pri reševanju zahtevnejših fizikalnih nalog. Poleg znanja so dijaki usvajali tudi veščine reševanja problemov, naučili pa so se tudi zahtevnejših matematičnih metod. Dijake smo spodbujali k samostojnemu reševanju nalog iz preteklih tekmovanj. Sistematičen in organiziran pristop se je izplačal, saj so naši dijaki dosegli izjemne rezultate na tekmovanjih.

Priprave na tekmovanje iz astronomije so potekale v eni skupini in sicer enkrat tedensko po dve šolski uri.

Deset dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje iz znanja fizike. V I. tekmovalni skupini sta dva dijaka osvojila srebrno priznanje. V II. tekmovalni skupini je en dijak osvojil zlato priznanje, ostali štirje pa srebrno priznanje. V III. skupini sta dva dijaka osvojila zlato priznanje in en dijak srebrno priznanje. Luka Govedič, Urban Duh in Vid Homšak so se uvrstili na izbirno tekmovanje za mednarodno fizikalno olimpijado. V ekipo sta se uvrstila Urban Duh in Luka Govedič.

Na državno tekmovanje iz astronomije se je uvrstilo sedem dijakov. Štirje dijaki so osvojili srebrno priznanje, trije pa zlato priznanje. Luka Govedič je osvojil tudi prvo nagrado. Aljaž Simonič, Luka Govedič ter Tanja Holc so se uvrstili na 25. Sanktpeterburško astronomsko olimpijado (SAO), ki je tudi del izbirnega postopka za ekipo za 12. mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2018.

Mentorji: Marko Jagodič, Peter Crnjac, Matjaž Črček, Tomaž Horvat
Št. ur izobraževanja v času sofinanciranja: 144 (skupaj 256)
Št. vseh vključenih dijakov: 68
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 36
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 31. 5. 2018

Return to top of page