Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: Priprave na tekmovanja iz znanja matematike

Tekmovanja iz matematike na II. gimnaziji obsegajo šolsko tekmovanje za Vegova priznanja, ki poteka na šoli in državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki poteka na več šolah hkrati, po regijah ter organizacijo udeležbe na pripravah, ki jih izvaja FMF v Ljubljani.

Šolsko tekmovanje je bilo 15. marca 2018. Udeležilo se ga je 163 tekmovalcev. Državno tekmovanje za našo regijo je bilo v Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, 21. aprila 2018. Udeležilo se ga je 38 naših dijakov. Šolsko tekmovanje je bolj znano kot »Kenguru«. Dijaki rešujejo pestre, zanimive, zabavne, a vseeno zahtevne naloge objektivnega tipa.

Tekmovanje traja 90 minut. Dijaki, ki se želijo uvrstiti na državno tekmovanje, rešujejo še 2 nalogi odprtega tipa. Ta del tekmovanja traja še dodatnih 45 minut. Priprave na tekmovanja potekajo v okviru matematičnih krožkov, ločeno po letnikih.

Najboljšim matematikom na šoli omogočamo udeležbo na pripravah za mednarodna tekmovanja, ki potekajo v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za elektrotehniko. Dijaki se udeležijo 12 priprav, 3 izbirnih testov, lahko pa tudi Tekmovanja mest ali drugih mednarodnih tekmovanj, na katera jih povabi Komisija društva DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov).

63 bronastih priznanj, 25 srebrnih priznanj, 11 zlatih priznanj, 2. nagrada za 2. mesto na državnem tekmovanju (Jan Genc, 2. letnik), pohvala za 4. mesto na državnem tekmovanju (Sašo Nikić, 3. letnik).

Zlata priznanja na državnem tekmovanju: 1. letnik: Vito Levstik, Lan Sevčnikar, Gregor Boc, Nino Djordjević; 2. letnik: Jan Genc, Lovro Verk, Staš Horvat; 3. letnik: Sašo Nikić, Anamarija Uršič; 4. letnik: Urban Duh, Hana Viktorija Balan.

Sašo Nikić in Jan Genc sta se uvrstila na Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo avgusta ali septembra 2018 na Poljskem, Jan pa dodatno še na Sredozemsko matematično tekmovanje in Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje.

Mentorji: Jelka Hedžet (vodja), Vojko Brantuša, Mateja Fošnarič, David Gajser, Polonca Križanič, Barbara Pećanac, Tatjana Simonič in izvajalci priprav na FMF UL
Št. ur izobraževanja: 44
Št. vseh vključenih dijakov: 38
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 11
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 1. 6. 2018

Return to top of page