Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: Programerski krožek Banda

Delo v programerskem krožku je tedensko potekalo v dveh terminih. Ob torkih smo se pripravljali na tekmovanja iz programiranja, ob petkih pa delali z mikrokontrolerjem Arduino. V času tekmovanj in intenzivnih priprav, smo delali tudi izven predvidenega urnika.

Torkovi termini so bili namenjeni pripravam na tekmovanja iz programiranja. Začetniki so se učili programskega jezika Python in kasneje osnov C++. Nadaljevalni program se je izvajal s podrobnejšim spoznavanjem C++ in reševanjem težjih nalog iz tekmovanj.

Izvedli smo šolsko tekmovanje ACM, in šolsko tekmovanje ZOTKS. Udeležili smo se državnih tekmovanj ACM in ZOTKS, ki so letos potekala v Ljubljani. Skupno so dijaki dosegli 1 zlato in 8 srebrnih priznanj, en dijak se je uvrstil na mednarodno računalniško olimpijado. Na državnem tekmovanju ACM smo kot šola zasedli 3. mesto.

Pri delu z mikrokontrolerji smo s pomočjo Arduino izdelali enostavno vremensko postajo. Spoznali smo osnove načrtovanja vezij in dizajnirali vezje za priklop senzorja PM delcev. Osnove elektrotehnike smo najprej spoznavali v simulatorju za Arduino. Pri praktičnem delu smo s pomočjo analognih in digitalnih senzorjev merili vago, temperaturo in tlak. Pridobljene podatke smo uporabili za računanje točke rosišče, nadmorske višine … in jih izpisali na LCD zaslon. Na osnovi znanstvenega članka smo preučili metodo za merjenje vidljivosti.

Mentorji: Mitja Osojnik
Št. ur izobraževanja v obdobju sofinanciranja: 86 (skupaj 130)
Št. vseh vključenih dijakov: 21
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 21
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 15. 6. 2018

Return to top of page