Skip links

Aktivnosti srednjih šol

II. gimnazija Maribor: Raziskovalno delo dijakov

Načrtovanje, izvedba in pisanje raziskovalne naloge je potekalo kot individualno raziskovalno delo dijakov pod vodstvom notranjih in zunanjih mentorjev.  Prijavili smo se na regijsko srečanje mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora«. Dijaki s pomočjo mentorjev izdelali in oddali 32 raziskovalnih nalog in tri inovacijske predloge. V marcu so sledili zagovori pred strokovnimi komisijami, aprila pa razglasitev rezultatov srečanja v  Narodnem domu.

Na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo  31 raziskovalnih nalog od katerih se jih je kar 20 uvrstilo v drugi krog srečanja, ki je potekal 14. 5. 2018 v Murski Soboti. Na vsakem raziskovalnem področju se je po šest najboljših raziskovalcev in vse Slovenije z zagovorom naloge potegovalo za zlato priznanje.

Kot vsako leto so tudi letos naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali na  razpisu za Krkine nagrade.

Na visoko kakovost nalog kaže 5227 doseženih točk na regijskem srečanju Mladi za napredek Maribora, s čimer je bila II. gimnazija Maribor najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami, dijaki so dosegli 20 zlatih in 13 srebrnih priznanj, raziskovalna naloga naše dijakinje je bila razglašena za najboljšo raziskovalno nalogo srečanja (nagrada dr. Brede Žerjal).

Bili smo tudi najuspešnejši med slovenskimi srednjimi šolami, na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so naši dijaki dosegli 7 zlatih in 13 srebrnih priznanj.

Dve naši dijakinji sta se uvrstili tudi na mednarodno tekmovanje MEF Schools Istanbul.

Mentorji: Katja Holnthaner Zorec (koordinatorica), 20 šolskih in 16 zunanjih mentoric in mentorjeev
Št. ur izobraževanja:
Št. vseh vključenih dijakov: 42
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 42
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 14. 5. 2018

Return to top of page