Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Šolski center Celje Gimnazija Lava: Priprave na tekmovanja v znanju fizike in astronomije

V okviru projekta Rast smo izvedli več skupinskih in individualnih delovnih srečanj, na katerih so se dijaki pod vodstvom mentorjev seznanjali z eksperimentalno opremo, ki je namenjena proučevanju fizikalnih pojavov. Veliko časa smo posvetili posredovanju in utrjevanju znanj, ki so potrebna za uspešno udeležbo na tekmovanjih v znanju fizike (Lev Podbregar je dosegel 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju). Srečevali smo se med poukom, kadar smo se lahko, večinoma pa po pouku ali ob sobotah.

Organizirali smo tudi poseben delovni vikend na CŠOD Gorenje pri Zrečah. Udeleženci so se razdelili v dve skupini. Dijaki 1. letnika so se pod vodstvom prof. Albina Pučnika ukvarjali s problemi iz izbranih poglavij »Kinematike in mehanike«, dijaki 2. letnika pa pod vodstvom prof. Vita Babiča s »Toploto«.

Mentorja sta pripravila kratek repetitorij učne snovi ter zalogo nalog, s katerimi smo se spopadali. Delali smo v petek popoldne od 14.00 do 18.00 ure, v soboto od 9.00 do 12.00 ure in še od 13.30 do 17.00 ure.  Večino delovnega gradiva smo povzeli po tekmovalnih nalogah iz regijskih ter državnih tekmovanj v znanju fizike v preteklih letih. Nekaj nalog smo rešili skupaj, nekaj pa so jih seveda reševali dijaki sami.

S seboj smo imeli šolski teleskop, zato smo lahko v večernih in nočnih urah opazovali zanimiva nebesna telesa (Luna, Jupiter, Saturn….).

Mentorici: Vitomir Babič, Albin Pučnik
Št. ur izobraževanja: 50
Št. vseh vključenih dijakov: 12
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 12
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST:  3. 1. 2018 – 31. 8. 2018

Return to top of page