Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Prva gimnazija Maribor: Salonae Longae 2018

Prva gimnazija Maribor je aktivno sodelovala na seminarju o antični kulturi in klasičnih jezikih Salonae Longae, ki je potekal od 15. do 18. marca v Splitu in ki ga je organiziral Institutom Latina et Graeca v sodelovanju z Oddelkom za staro zgodovino Filozofske fakultete v Zagrebu in I. gimnazijo Split. Na seminarju so bili zbrani dijaki petih šol iz treh držav: dijaki I. gimnazije Split, Klasične gimnazije Zagreb, Privatne klasične gimnazije Zagreb, Franjevačke klasične gimnazije Visoko in dijakinji naše šole. Navezali smo kar nekaj stikov in spoznali, da nas druži ljubezen do (klasičnih) jezikov ter drugih predmetnih področij.

Program je vseboval predavanja, oglede in lektorate. Predavanja so bila zanimiva in odlično izvedena. Ogledali smo si Dioklecijanovo palačo, Solin oz. antično Salono in Arheološki muzej Split.

Dijaki so pri lektoratih prevajali odlomke iz Ovidijevih del. Prvi lektorat (Ovidijeva prva pesem) je vodil Bratislav Lučin, drugega (Kiklopova ljubezenska pesem) Tomislav Jazvić, tretjega (Prva Ovidijeva Heroida: Penelopa piše Odiseju) Neven Jovanović in četrtega (Pesnik med bogovi in zvezdami) Bruna Kuntić Makvić.

Naši dijakinji Nuša Košti in Vanja Kolanovič sta na seminarju dodatno razvijali kompetence javnega nastopanja na posvetu. Vanja je bila edina dijakinja med predavatelji na seminarju. Predavala je na temo Odmev Ovidijevih Metamorfoz v upodabljajoči umetnosti na Slovenskem. Z Nušo sta se seznanili s tehniko sodelovalnega prevajanja na izbranih odlomkih iz Ovidijevega opusa, z ostanki antične dediščine v Splitu in okolici ter z možnostmi njihove interpretacije. Pridobili sta dodatna znanja iz latinščine, književnosti, (umetnostne) zgodovine, likovne umetnosti, geografije. Svoje naloge na seminarju sta opravili zelo uspešno in zato prejeli diplomo.

Organizatorji so nam pripravili tudi presenečenje, ogled nemega film iz zgodnjih let prejšnjega stoletja, ki je za Split pomemben predvsem z zgodovinskega vidika. Tudi sicer so se zelo izkazali, saj je bilo poskrbljeno za vse.

Več informacij in urnik seminarja najdete na povezavi: http://www.gimnazija-prva-st.skole.hr/seminar-salona-longae-2018/.

Mentorji: Barbara Damjan, Robert Čepon, Jernej Ajd
Št. ur izobraževanja: 33
Št. vseh vključenih dijakov: 2
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 2
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 10. 1. 2018 do 21. 3. 2018

Return to top of page