Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

Svit Vurberški: Gledališki talenti

Cilji aktivnosti

  • spoznati osnove igralskih tehnik
  • usvojiti odrsko gibanje
  • uporaba pantomime v igri
  • senzibilizacija medsebojnih odnosov med liki
  • interpretacija dogodkov in oseb

 

Didaktične metode dela

  • predavanje
  • vaje za delo v parih
  • skupinsko delo
  • individualni nastopi
  • raziskovanje gledališkega lika

Opis aktivnosti

Dijaki so opravili izobraževanje o gledališču in igri po različnih fazah. Na vsakem srečanju so začeli z ogrevanjem (telesnim in miselnim).

Kar nekaj časa smo posvetili pantomimi in sicer preko prikazovanja situacij, medsebojnih odnosov in seveda opazovanjem in analizo. Vsak se je lahko pri ostalih prepričal, koliko je izrazen. Z analizo smo ugotavljali tehnike prikazovanja in namen.

Zahtevnejša stopnja so bile šarade. Vadili smo prikazovanje čustvenih razpoloženj in reakcij na njih. Pri razpoloženjih smo šli do skrajnih pozitivnih in negativnih točk.

Vadili smo tudi neposreden verbalni in telesni stik in ob tem poskušali z razlago potrebnosti določenih stvari v igri odstraniti predsodke.

Ves čas so vaje spremljale vaje za koncentracijo in govor. Pri igri situacij smo uporabili najbolj ekstremne situacije, ki zahtevajo natančnost izvedbe in premagovanje lastnih čustev.

Mentor: Svit Vurberški (Gledališče Gnosis)
Št. ur izobraževanja: 32
Udeleženih nadarjenih dijakov: 14

Avtor besedila je Svit Vurberški. Fotografije so prevzete s spletne strani www.druga.si

Return to top of page