Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

S.S.F.N.: Gremo mi po svoje

Cilji aktivnosti

  • ekipno delo: dijaki skozi različne naloge na terenu sodelujejo in komunicirajo z namenom doseganja skupnih ciljev skupine (npr. priprava bivaka, ognja, hrane…
  • projektno delo: gre za načrtovanje, pripravo in izvedbo pri uresničevanju posameznih ciljev
  • osebna rast: pri premagovanju ovir do ciljev dijaki osebno rastejo kot posameznik znotraj skupine
  • razvoj ročnih spretnosti: izdelava orožja, priprava ognja, hrane… zahteva ročne spretnosti
  • opazovanje okolja: dijaki morajo opazovati naravo z namenom prepoznavanja različnih koristnih rastlin in pojavov v  naravi

 

Didaktične metode dela

  • izkustveno učenje: dijaki so morali vse preizkusiti in izdelati sami – zanetiti ogenj na primitiven način, pripraviti kruh na terenu, pripraviti ribe na dimu, poiskati užitne rastline…
  • projektno sodelovalno učenje: delovanje kot posameznik znotraj skupine s skupnim ciljem

Opis aktivnosti

Izvedba preživetja v naravi se je dogajala v štirih dneh v gozdovih v okolici Cerknice. Dijaki so morali pripraviti vse potrebno za trikratno bivakiranje. To pomeni poskrbeti za zavetje (bivak), toploto (priprava drv in kurjenje ognja)  ter prehrano (priprava rib, kruha, čaja iz v naravi dostopnih sestavin). Konkretne naloge so bile še oskrbovanje in transport ranjenca, izdelovanje orožja, netenje ognja s pomočjo različnih pripomočkov.

Izvajalec: Brane Červek (SSFN – The School of Survival from Nature)
Št. ur izobraževanja: 72
Udeleženih nadarjenih dijakov:  11

Avtor besedila je Matjaž Vehovar (II. gimnazija Maribor), avtor fotografij Brane Červek (SSFN).

Return to top of page