Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

Bilbi: Kreativno gledališče - od ideje do izvedbe

Cilji aktivnosti

  • Spoznati proces nastajanja gledališkega dela od samega začetka (idejna zasnova, pisanje scenarija) do končne uprizoritve na odru (izvedba kratkega avtorskega dramskega dela, dramaturgija, režija, igra)
  • Spoznavanje osnovnih tehničnih elementov gledališča (scenografija, kostumografija, zvočna podoba, luč)
  • Spoznati zgodovino gledališča in dramatike, zvrsti in zgradbo dramskega dela, pisanje scenarija skozi teoretični del v obliki predavanja
  • Spoznavanje telesa kot instrumenta skozi praktični del v obliki praktičnih vaj iz področja giba, govora, igralstva in gledališke improvizacije, vzpodbujanje domišljije in kreativnosti  s pomočjo vaj iz področja kreativnega pisanja.
  • Kreativno ustvarjanje v manjših skupinah s poudarkom na medsebojni komunikaciji in usklajevanju različnih idej s težnjo k istemu cilju.

 

Didaktične metode dela

  • predavanje:  Teoretični del v obliki predavanj je obsegal zgodovino gledališča in dramatike, zvrsti in zgradba dramskega dela, razvijanje ideje, koncepta in pisanje scenarija ter tehnični aspekti gledališča v katere so bili zajeti  področje scenografije, kostumografije, zvočne podobe, luči.
  • delavnice: Praktični del v obliki delavnic je obsegal individualne vaje, vaje v parih in v skupini iz področja giba, govora, igralstva in gledališke improvizacije.
  • samostojno ustvarjalno delo in ustvarjalno delo v skupini: Del praktičnega programa je bil namenjena vzpodbujanju domišlije in kreativnosti z vajami iz področja kreativnega pisanja. Udeleženci so s pomočjo različnih kreativnih nalog najprej individualno razvijali ideje, zgodbo in karakterje, kasneje pa so svoje ideje usklajevali in podrobneje razvijali naprej v svoji delovni skupini.
  • javno nastopanje: Zadnji dan je sledil javni nastop pred starši in udeleženci programa

Opis aktivnosti

Delavnice so bile razdeljene na štiri dni. Vsak dan delavnic smo najprej pričeli z ogrevanjem in preprostimi vajami iz področja giba in igralstva.

1.DAN: Prvi dan smo tri ure namenili teoretičnim predavanjem o zgodovini gledališča in dramatike, o zvrsteh in zgradbi dramskega dela in o tem  kako sploh nastane ideja, koncept in scenarij za gledališko delo. Dotaknili smo se tudi osnov gledališke produkcije in osnovnih tehničnih aspektov gledališča kot so scenografija, kostumografija, zvočna podoba, luč. Po predavanjih so sledile praktične vaje za razvijanje ustvarjalnosti iz področja gledaliških improvizacij in kreativnega pisanja. Nato so se udeleženci razvrstili v tri delavne skupine, v vsaki po trije dijaki. Njihova naloga je bila nabiranje in usklajevanje kreativnih idej za kratko gledališko delo, razvijanje zgodbe in izdelava kratkega povzetka oziroma sinopsisa, scenosleda. Ob koncu dneva je sledila predstavitev skupin in diskusija.

2.DAN: Drugi dan so udeleženci nadaljevali z razvijanjem zgodbe in pisanjem scenarija. Vmes smo napravili dva sklopa praktičnih vaj iz področja gledaliških improvizacij in kreativnega pisanja za razvijanje kreativnosti in sprostitev. Ob koncu dneva so skupine predstavile njihov napredek, sledila je diskusija.

3.DAN: V prvi polovici tretjega dne so udeleženci nadaljevali z piljenjem scenarija, v drugi polovici dneva pa smo se ukvarjali z oblikovanjem scenskega koncepta za njihovo dramsko delo.

4.DAN: Zadnji dan delavnic smo posvetili izvedbi. Z vsemi tremi skupinami smo izdelali režijski koncept, njihove avtorske scenarije smo “postavili” na oder, do konca dneva so potekale vaje in ptiprave na nastop. Vsako dramsko delo je imelo tudi svojo scenografijo, glasbeno opremo in lučno tehniko. Vse tri predstave pred publiko so zelo dobro uspele.

Programsko je skupina udeležencev realizirala vse kar je bilo zastavljeno. Dijaki so s prikazano motivacijo, zanimanjem, kreativnostjo, delavnostjo ter z odigranimi avtorskimi gledališkimi deli presegli moja pričakovanja, zato sem z rezultati zelo zadovoljna.

Izvajalka: Maja Pihler Stremecki “Bilbi”
Št. ur izobraževanja: 32
Udeleženih nadarjenih dijakov: 9

Avtorica besedila je Maja Pihler Stremecki. Fotografija je prevzeta s spletne strani www.druga.si, več fotografij je na spletni strani gledališča, v katerem izvajalka deluje kot mentorica www.est.si

Return to top of page