Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

mag. Nastja Mulej: Ledolomilci

Cilji aktivnosti

  • bolj sistematično, bolj kreativno in bolj akcijsko naravnano razmišljanje;
  • boljše razumevanje in nadzorovanje sebe in svojega razmišljanja in odzivanja;
  • dvig razumevanja, spoštovanja in tolerantnosti drugih z drugačnimi stališči;
  • prenos naučenega in urjenega v vsakdanje življenje.

 

Didaktične metode dela

  • kratki teoretični uvodi (ponovitev osnov)
  • pogovor s samim seboj, med seboj in s predavateljico,
  • delo v parih, triadah in skupinah,
  • refleksija po nalogah in vajah,
  • domače naloge,
  • zaključno predavanje.

Opis aktivnosti

Kreativnost je temeljna kompetenca 21. stoletja. Timsko sodelovanje in dopolnjevanje je pomembnejše od soliranja in tekmovanja. Na delavnicah, ki so potekale pod imenom Ledolomilci, so se dijaki urili v obeh temeljnih veščinah preživetja v sodobnem svetu.

Učili so se orodij, kako celovito načrtovati, timsko sodelovati, si postavljati cilje in fokus, upoštevati vhodne podatke in druge ljudi, generirati množico svežih idej in se šele po tem med njimi odločati. Temu je sledilo presojanje.

Na izzivalnih in zabavnih delavnicah so se naučili (za)snovati in (s)peljati projekt od začetka do konca, voditi sebe, druge ljudi in sestanke ter namenoma tvoriti veliko število novih idej, med katerimi so lahko izbirali.

Na koncu smo dodali predavanje arhitekta Gašperja Medveška, ki je velik specialist za de Bonove ugotovitve in tehnike.

Izvajalka: mag. Nastja Mulej
Št. ur izobraževanja: 32
Udeleženih nadarjenih dijakov:  16

Avtorica besedila in fotografij je mag. Nastja Mulej.

Return to top of page