Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

DMFA: Matematično raziskovalno srečanje (MaRS)

Cilji aktivnosti

  • pridobiti izkušnje matematičnega raziskovanja v skupini
  • spoznati urejevalnik matematičnih besedil Latex in v njem napisati sestavek
  • pridobiti veščine natančnega matematičnega izražanja in opraviti predstavitev matematične teme
  • spoznati zanimive matematične koncepte, probleme in rešitve

 

Didaktične metode dela

  • predavanja,
  • delavnice,
  • samostojno in skupinsko, projektno in raziskovalno delo;

Opis aktivnosti

V nedeljo, 5. avgusta, so udeleženci prišli na tabor. Skupina 5 dijakov je prišla z avtobusom, ki ga je organiziral RaST, ostale so pripeljali starši. Izvedli smo 3 večerna predavanja: v nedeljo je predaval dr. Marjana Jermana s FMF UL, v torek Alejandra Ramos Rivera s FaMNITa UP, v sredo pa dr. Jure Kališnik s FMF UL. Na taboru sta potekale tudi 3 delavnice in sicer sta osrednjo delavnico vodila dr. Drago Bokal s FNM UM in dr. Janja Jerebic s FOV UM, delavnici LaTeXa in retorike pa smo izvedli mentorji. Kot vsako leto je bila tudi letos osrednja aktivnost delo na projektih. Dijake smo razdelili v skupine po 3. Vsaka skupina je imela svojega mentorja, ki je imel pripravljeno temo, katero so dijaki spoznali, se vanjo poglobili in jo raziskovali. Nato so spisali sestavek in pripravili kratko predstavitev svoje teme in rezultatov. Na taboru je bilo tudi obilico družabnega programa: igre, pohod, orientacijski pohod, piknik. Preden smo se v soboto, 11. avgusta, poslovili, smo izvedli še zaključno prireditev za starše, na kateri smo predstavili izvedene projekte.

Izvajalec: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA)
Št. ur izobraževanja: 64
Udeleženih nadarjenih dijakov:  30

Avtor besedila je dr. David Gajser (II. gimnazija Maribor). Fotografija je prevzeta s spletne strani http://mars.dmfa.si/, kjer je več o vsakoletnem MaRS-u v besedi in sliki.

Return to top of page