Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

Kainoto d.o.o.: Preobrazba organizacije s spletnimi orodji

Cilji aktivnosti

 • Spoznati in izkusiti načrtovanje in vodenje organizacijskih sprememb
 • Preizkušanje skupinskega dela v informacijsko-komunikacijskih projektih
 • Učenje načrtovanja in izvajanja (digitalnih) komunikacij
 • Učenje programiranja medsebojno neodvisnih rešitev preko API vmesnikov
 • Učenje programiranja v Google Apps Scripts rešitvi
 • Spoznati razsežnosti možnih rešitev v Google Apps okolju

 

Didaktične metode dela

 • Predavanje
 • Delavnica
 • Skupinsko delo
 • Raziskovalno delo
 • Projektno delo

Opis aktivnosti

Dijaki so se seznanili z izhodišči načrtovanja in vodenja organizacijskih sprememb in temeljnih izzivov teamskega dela. Med uvodnimi predavanji so aktivno sodelovali z lastnimi mislimi in pogledi iz izkušenj, ki so jih doslej pridobili.

Pri načrtovanju in vodenju organizacijskih sprememb so pokazali veliko zamisli in sodobnih idej glede tehnoloških možnosti. A pri izvajanju se seveda kaže neizkušenost predvsem v razmišljanju o potrebah podjetij.

Pri teamskem delu je prisotnega veliko poskusov prevladovanja iz lastnih sposobnosti, oziroma dokazovanja. Dijaki so med usposabljanjem sicer izredno dobro sodelovali v kontekstu izvedbe nalog, vendar v tem času veliko energije porabili za druge tematike, ki niso bile neposredno relevantne za izvedbo nalog.

Spoznali so načrtovanje digitalnih komunikacij, ki je bilo med praktičnim delom zaradi manjšega števila dijakov omejeno na spletno stran. Med samostojnim izvajanjem so sicer odstopali od predstavljene metode, a kljub temu prišli do uporabnih rešitev.

Med praktičnim delom so programirali neodvisne rešitve s pomočjo Google Scripts API vmesnika in povezali WordPress spletno stran z Google Spreadsheets.

Izbrani dobrodelni organizaciji (Petka za nasmeh) so ob koncu usposabljanja predstavili delujoč prototip celovite komunikacijsko-informacijske izboljšave organizacije. Tako spletna stran kot povezan informacijski sistem v ozadju sta navdušila člane društva in jim podala uvid ter priložnost v novem sistemu delovanja.

V programu smo predvideli uporabo ter uvedbo več digitalnih komunikacijskih orodij (družabna omrežja, oglaševalski kanali in oglasi, neposredna pošta, spletna orodja za projektno vodenje, organizacijo dela in sodelovanje, spletna orodja za sodelovanje oblikovalcev ter programerjev…).

Do realizacije tega dela programa ni prišlo, saj je bilo dejansko udeleženih bistveno manj dijakov. Prisotne dijake je pretežno zanimalo programiranje in uporaba informacijskih orodij, manj sam komunikacijski del. Zato smo izvedbo prilagodili in se intenzivneje posvetili temu delu usposabljanja.

Izvajalec: mag. Dušan Vrban (Kainoto d.o.o.)
Št. ur izobraževanja: 40
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 5

Avtor besedila in fotografije mag. Dušan Vrban. O aktivnosti sta na svojih spletnih straneh “poročala” tudi izvajalec in izbrana dobrodelna organizacija, ki je bila tokrat prejemnik dijaških idej in dela.

Return to top of page