Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

FKKT UL: Priprave na tekmovanja iz znanj na področju kemije

Cilji aktivnosti

  • ukvarjanje s kemijo na višjem nivoju, kot ga nudi srednja šola
  • biti pripravljen na težke naloge in velike izzive na področju kemije in tudi nasploh
  • imeti možnost obiskovati priprave na tekmovanja na FKKT
  • primerjati svoje kemijsko znanje z znanjem najboljših dijakov na slovenskih srednjih šolah
  • uspešno preiti v naslednji krog tekmovanja za kemijsko olimpijado

 

Didaktične metode dela

  • predavanja
  • samostojno in skupinsko praktično delo (vaje)
  • eksperimentiranje

Opis aktivnosti

Na priprave na tekmovanja iz znanj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani smo povabili vse dijake Vzhodne Slovenije, nadarjene na področju kemije, ne glede na to ali so napredovali na izbirnih šolskih in regijskih tekmovanjih. Vsem smo namreč želeli omogočiti, da se spopadejo z izzivi in nalogami na višjem nivoju in to na različnih področjih kemije (organska, anorganska, fizikalna, analizna). Dijaki so priložnost zagrabili in od februarja do marca smo ob sobotah iz Vzhodne Slovenije v Ljubljano peljali 18, 17, 15 in 14 dijakov, le peto soboto je to število padlo na 8. Med dijaki, ki so po teh pripravah pristopili k naslednjemu izbirnemu testu za nastop na kemijski olimpijadi, so ga 4 uspešno opravili (dva od teh sta obiskala priprave vseh 5 terminov, ena dijakinja 4 in en dijak enega).

Izvajalec: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
Št. ur izobraževanja: 42
Št. vključenih nadarjenih dijakov:  26

Avtorja besedila dr. Marko Ivanišin (RaST) in Zdenka Keuc (II. gimnazija Maribor). Fotografija je prevzeta s spletne strani www.druga.si.

Return to top of page