Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

dr. Kristina Toplak: Razumem, torej sem!

Cilji aktivnosti

  • dijak spozna področje humanistike, s poudarkom na etnologiji, antropologiji in umetnostni zgodovini;
  • dijak se preko različnih didaktičnih vaj sreča z različnimi koncepti (npr. kulturne razlike, kulturne norme, predsodki, nestrpnost;
  • dijak se seznani z metodami raziskovalnega dela posameznih disciplin in se jih nauči uporabljati;
  • dijak zna samostojno, preverljivo in verodostojno opraviti raziskovalno delo in napisati končno nalogo.

 

Didaktične metode dela

Skupinsko delo v okviru vodenih srečanj na delavnici, izvajanje didaktičnih vaj s področja (med)kulturnih kompetenc, vodenje in mentoriranje pri samostojni izvedbi raziskovalne naloge.

Opis aktivnosti

Delavnica je temeljila na delu v skupini in v drugem delu na samostojnem raziskovalnem delu dijakov. Izvedli smo 4 skupna srečanja.

Delavnica je potekala na treh lokacijah: v Univerzitetni knjižnici Maribor, na Srednji šoli Slovenska Bistrica in v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Dijaki so na delavnici spoznavali osnove raziskovalnih metod v humanistiki, diskutirali o kategorijah/problemih, ki so jih nameravali raziskovati, prejeli kratek metodološki priročnik, ki ga je uredila mentorica, pripravili in predstavili so drugim udeležencem koncepte svojih raziskovalnih nalog.

Zaključno srečanje je potekalo v Muzeju narodne osvoboditve, kjer smo skozi program Muzej za mir ponovno prevetrili svoje raziskovalne koncepte.

Izvajalka: dr. Kristina Toplak (Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor)
Št. ur izobraževanja: 15 (4 srečanja)
Udeleženih nadarjenih dijakov: 5

Avtorica besedila je dr. Kristina Toplak. Fotografija je prevzeta s spletne strani www.druga.si.

Return to top of page