Skip links

Aktivnosti RaST 2017/18

Različni izvajalci: Talenti za trajnostni razvoj

Cilji aktivnosti

  • spoznati področje in načine proučevanja dvoživk v Sloveniji (predavanje)
  • preizkusiti se v naravovarstvu preko skrbi za dvoživke (vaje)
  • sam izbrati in se udeležiti naravoslovnega tabora

 

Didaktične metode dela

  • predavanja,
  • terenske vaje,
  • tabor

Opis aktivnosti

Na uvodnem predavanju je bilo široko in poglobljeno predstavljeno raziskovanje dvoživk, predvsem njihovih habitatov v Pomurju in v kraških jamah.

Terenske vaje so potekale marca in aprila, v času selitve žab, ob Treh ribnikih v Mariboru. V sodelovanju z društvi je bilo v 15 dneh skupaj rešeno oz. varno preneseno čez cesto 1300 žab.

Dijaki so imeli 14 dni časa, da izberejo naravoslovni tabor v Sloveniji, ki se ga želijo do konca poletja udeležiti. To možnost je izkoristilo 5 dijakov (od 20 prijavljenih na aktivnost). Štirje so se udeležili tabora, ki raziskuje sesalce v slovenskem morju, ena dijakinja pa tabora v Trenti, ki je bil posvečen fotografiranju narave.

Izvajalci: dr. Špela Gorički (Scriptorium biologorum – Biološka pisarna), Društvo MORIGENOS, Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Št. ur izobraževanja: 72
Udeleženih nadarjenih dijakov: 15 (na predavanju, od tega 5 na taborih)

Avtor besedila dr. Marko Ivanišin (RaST). Fotografija je prevzeta s spletne strani izbranega tabora https://www.zotks.si/poletni-tabor-popotne-fotografije-2018 Več fotografij je tudi na strani drugega izbranega tabora  https://www.morigenos.org/raziskovalni-tabori/#2

Return to top of page