Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Šolski center Celje: Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije: Inovativna industrija 4.0 za prihodnost 5.0

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo v okviru projekta RaST najprej izvedli strokovno ekskurzijo v tovarno BMW Dingolfing in KUKA Roboter Augsburg. Dijaki so bili seznanjeni s tehnologijo industrije 4.0. Ogledali so si proizvodnjo ter aktivno sodelovali na simpoziju, ki je predstavil najnovejše tehnologije kot so kooperativni robot, sinhrono delovanje več robotov in inteligentno, samodejno proizvodnjo z uporabo tehnologije 4.0 na realnih objektih.

V drugem delu so dijaki razvijali reševalnega robota. Sklope robota so načrtovali in konstruirali v programskem orodju Solidworks, izvedli simulacije ter  dele natisnili s 3D tiskalnikom. Robot je bil razvit za namen raziskovanja in se je uvrstil na svetovno prvenstvo RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge z močno mednarodno udeležbo, kot je npr. Cambridge University.

Robot je namenjen reševanju na  zahtevnem terenu. Inovativni pristop dijakov je privedel do inovativne rešitve – robot lahko prilagaja naklon gosenic. Za vodenje uporabljamo mikroračunalnik Raspberry Pi, programiran v jeziku Python. Na robotu je kamera, ki omogoča vodenje robota izven vidnega območja, zaznava gibanje na terenu ter razpoznava znake za nevarnosti. Operater ga vodi na daljavo in ga lahko spremlja preko ekrana.

Z drugo skupino dijakov smo v okviru projekta RaST intenzivno delali na sestavi in programiranju samodejnih postaj MPS. Tako so dijaki nadgradili svoje zanje na področju pnevmatike, procesne vizualizacije ter veščin v programskem okolju TIA15. Pri svojem delu so gradili postajo s posamičnimi pnevmatskimi komponentami, povezovali elektro-pnevmatske sklope v sistem, programirali ter implementirali pnevmatski sistem. Pri tem so se povezali z učiteljico matematike, ki jim je svetovala in pomagala pri izračunu posameznih komponent (npr. izračun volumna pnevmatskega bata). V okviru sodelovanja so se dijaki udeležili tudi matematičnega tekmovanja Kenguru.

Ob tehničnih spretnostih, ki so jih dijaki pridobili, je bilo nadvse pomembno ekipno delo. Pri tem smo jasno določili cilje in obveznosti posameznika in ekipe. Učitelji so bili v vlogi tutorja/mentorja in ekipo usmerjali. Pomembno je namreč, da mladi navdušenci svoje delo ponotranjijo in tako pridobijo notranjo motivacijo, ki je bistvena za strokovno in osebnostno rast posameznika. Pri delu smo uporabili tudi različne metode za snovanje idej in ideje intenzivno vključevali v razvoj. Dijaki so bili v simuliranem delovnem okolju vključeni v mešane skupine s strokovnjaki na področju industrije 4.0.

Mentorji: Matej Veber, Andro Glamnik, Terezija Igrišnik
Št. ur izobraževanja: 85
Št. vseh vključenih dijakov: 6
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 6
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 3. 1. 2018 – 31. 8. 2018

Return to top of page