Skip links

Aktivnosti srednjih šol

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: Priprave na tekmovanje iz bilogije in botanike

V letošnjem letu smo se organizirano lotili priprav na državno tekmovanje iz biologije in botanike. Delo se je obrestovalo, saj so dekleta osvojila kar osem priznanj.

Na biološko tekmovanje se je pripravljala skupina 6 dijakinj, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. Skupaj so se pripravljale dvakrat po tri ure.

Na organiziranih pripravah so dijakinje spoznavale značilnosti dvoživk po literaturi, ki jo je objavila ZOTKS, in s pomočjo dodatnih virov po spletu in knjižnici. Prejele so naloge in dodatno gradivo v spletni učilnici.

Priprave za botanično tekmovanje so potekale tako, da so najprej določevale nabrane rastline v šolskem laboratoriju, nato pa še na travniku okoli šole. Dijakinje so si sposodile slikovne šolske določevalne ključe in naložile spletne aplikacije.

Mentorica: Valentina Mavrič Klenovšek
Št. ur izobraževanja: 10
Št. vseh vključenih dijakov: 7
Št. vključenih nadarjenih dijakov: 7
Trajanje sofinanciranja iz projekta RaST: 19. 2. 2018 – 13. 4. 2018

Return to top of page