Skip links

Prijavnica na Javni poziv z dne 18.12.2018

PRIJAVA AKTIVNOSTI "ZUNANJIH IZVAJALCEV" NA JAVNI POZIV RaST ZA ZIMSKE POČITNICE 2019

1. IZVAJALEC AKTIVNOSTI

1. 3. Kontaktna oseba izvajalca

Na ta naslov bo prispelo potrdilo o uspeli prijavi (glej opozorilo na koncu te spletne prijavnice)

Navedite reference, ki jih ima izvajalec za izvedbo prijavljene aktivnosti ali na področju prijavljene aktivnosti ter za delo z (nadarjenimi) dijaki. Do 2000 ZNAKOV s presledki (če potrebujete več prostora, lahko reference navedete za posamezne mentorje v razdelku Dijaki in mentorji).

2. AKTIVNOST

Do 5 ciljev navedite v alinejah (skupaj največ 750 ZNAKOV s presledki).

2.4. Opis aktivnosti

Na kratko opišite aktivnost z do 1000 ZNAKI s presledki. Ta opis bo objavljen na spletni strani in bo služil kot informacija za nadarjene dijake, ki se bodo prijavljali na aktivnosti. Opis naj bo informativen.

Tukaj lahko predstavite vašo aktivnost z do 5000 znaki s presledki. Te informacije ne bodo javno objavljene, pač pa služijo za določanje kakovosti aktivnosti. Ob natančnejši vsebini ("programu") predstavite tudi oblike izvedbe (delavnice, predavanja, samostojne naloge, skupni projekti ipd.) in število ur, ki bodo namenjeni posamezni obliki in vsebini.

3. KRAJ IN PROSTOR IZVAJANJA AKTIVNOSTI

4. ČAS IZVAJANJA AKTIVNOSTI

5. DIJAKI IN MENTORJI

V kolikor zgoraj navedeni mentorji ne bodo prisotni ves čas izvajanja aktivnosti, prosimo navedite, koliko dela bo potekalo z več mentorji in koliko z manj. Hkrati lahko tukaj navedete reference posameznih mentorjev, če niste imeli dovolj prostora pri Referencah izvajalca. Skupaj največ 2000 znakov s presledki.

6. FINANCIRANJE IZ SREDSTEV PROJEKTA RaST

Vnesite vrednosti, ki jih boste financirali iz projekta RaST (skupaj največ 5000 evrov neto). Vnesite samo številke (brez ostalih znakov in črk), vse vnešene vrednosti se smatrajo v evrih (€).

Nakup opreme ni dovoljen. Stroškov uporabe lastnih prostorov in najema lastne opreme ni mogoče uveljavljati. Za dijake je potrebno zagotoviti prehrano v času ur izvajanja aktivnosti (npr. 8ur/dan), NE pa npr. zajtrka ali večerje.

Vsota zgornjih postavk. Najvišja dovoljena vsota je 5000 evrov neto.

Vnesite celotno vrednost aktivnosti (vključno z vsoto, ki se bo financiral iz sredstev RaST). Vnesite samo številke (brez ostalih znakov in črk), vnešena vrednost se smatra v evrih (€).

Potrdilo o uspeli prijavi boste prejeli na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli pod Izvajalec aktivnosti. Lahko se zgodi, da boste potrdilo prejeli kot VSILJENO ali NEŽELENO POŠTO ali SPAM. V kolikor tudi po pregledu teh poštnih predalov niste prejeli potrdila o uspešni prijavi, nas prosimo kontaktirajte na marko.ivanisin@druga.si.
Return to top of page