Skip links

Program posveta

STROKOVNI POSVET O NADARJENIH NA SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH 2018

29. in 30. november 2018 v Hotelu Radin, Radenci

PROGRAM ČETRTEK, 29. november

8.30

Registracija

10.00

Pozdravni nagovori, seznanitev s programom

10.30

Uvodno predavanje

izr. prof. dr. Mojca Juriševič, vodja Centra za raziskovanje
in spodbujanje nadarjenosti na PeF UL:
Nadarjeni dijaki – izziv za šolo in družbo

Osrednji poudarki:

 • Izobraževanje nadarjenih dijakov v Sloveniji – strokovni, zakonodajni in izkušenjski okvir
 • Kaj o svojem izobraževanju menijo dijaki?
 • Kaj o izobraževanju nadarjenih dijakov menijo šole?
 • Kaj o izobraževanju nadarjenih dijakov kažejo empirične študije, izvedene v Sloveniji?
 • Smo glede izobraževanja nadarjenih dijakov boljši ali slabši od tujine?
 • Kakšna je prihodnost izobraževanja nadarjenih dijakov v slovenskem šolskem sistemu?

11.30

12.00

Praktični primer:

Načini in model dela z nadarjenimi na II. gimnaziji Maribor

II. gimnazija Maribor je zaradi pomembnosti razvoja na področju nadarjenosti posebno pozornost posvetila odkrivanju in razvoju nadarjenosti na različnih ravneh. Največ dijakov je vključenih v sistem izven šolskih dejavnosti, ki potekajo kot program DrugaDruga. Lahko govorimo skoraj o šoli v šoli in PrvaDruga pomeni redni pouk po gimnazijskem programu.

V DrugiDrugi poteka preko 80 različnih dejavnosti z vseh področij nadarjenosti. Financirajo se s prispevki staršev, sponzorjev in s sredstvi razpisov. V aktivnosti je vključenih več kot polovica dijakov. Pri vključevanju dijakov sodeluje svetovalna služba, ki mentorjem dejavnosti posreduje podatke o dosežkih dijakov v osnovni šoli in dijakom svetuje pri izbiri dejavnosti.

Posebna oblika razvoja nadarjenosti je omogočanje hitrejšega napredovanja pri posameznem predmetu. Dijaki obveznosti opravijo predčasno z izpitom in v času sprostitve obveznosti pouka pri tem predmetu delajo dodatno. Predstavljen bo primer pri predmetu kemija.

Predstavitve: ravnatelj mag. Ivan Lorenčič, koordinator DrugaDruge Saša Mikić, učiteljica kemije Zdenka Keuc, svetovalna delavka Tjaša Lepoša.

13.00

14.30

Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta RaST

14.50

Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta SKOZ

15.10

Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta PROGA

15.30

16.00

4 vzporedne delavnice s predstavitvami primerov, razpravo in zaključki

Istočasno bodo potekale 4 vsebinsko različne, a izvedbeno enake delavnice. Vsaka bo sestavljena iz dveh delov:

 1. V prvem delu bodo šole predstavile svoje primere ali dobre prakse pri delu z nadarjenimi. Šola oz. njeni predstavniki se za predstavitev prijavijo, kot je navedeno v Pozivu za prijavo primerov za predstavitev v delavnicah.
 2. Po predstavitvah bo v manjših skupinah sledila razprava o predstavljenih primerih s ciljem, da se razpravlja o možnostih izvedbe podobne ali izboljšane aktivnosti na svoji šoli. Skupine bodo svoje komentarje in zaključke predale moderatorju delavnice, ki jih bo predstavil v plenarnem delu. 

Teme/vsebine vzporednih delavnic:

 • Primeri dela z nadarjenimi na področju družboslovja, humanistike in ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje
 • Primeri dela z nadarjenimi na področju naravoslovja, matematike in tehnike
 • Primeri dela z nadarjenimi na področju umetnosti
 • Primeri načinov in modelov dela z nadarjenimi dijaki na ravni šole

17.30

19.30

PROGRAM PETEK, 30. november

9.00

Kratki povzetki delavnic 1. dne (moderatorji)

9.30

4 vzporedne delavnice s predstavitvami primerov, razpravo in zaključki

Istočasno bodo potekale 4 vsebinsko različne, a izvedbeno enake delavnice. Vsaka bo sestavljena iz dveh delov:

 1. V prvem delu bodo šole predstavile svoje primere ali dobre prakse pri delu z nadarjenimi. Šola oz. njeni predstavniki se za predstavitev prijavijo, kot je navedeno v Pozivu za prijavo primerov za predstavitev v delavnicah.
 2. Po predstavitvah bo v manjših skupinah sledila razprava o predstavljenih primerih s ciljem, da se razpravlja o možnostih izvedbe podobne ali izboljšane aktivnosti na svoji šoli. Skupine bodo svoje komentarje in zaključke predale moderatorju delavnice, ki jih bo predstavil v plenarnem delu. 

Teme/vsebine vzporednih delavnic:

 • Primeri dela z nadarjenimi na področju družboslovja, humanistike in ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje
 • Primeri dela z nadarjenimi na področju naravoslovja, matematike in tehnike
 • Primeri dela z nadarjenimi na področju umetnosti
 • Primeri načinov in modelov dela z nadarjenimi dijaki na ravni šole

11.00

11.30

Predstavitev zaključkov po delavnicah (moderatorji) in oblikovanje zaključkov posveta

13.00

14.30

Odhod

Stroške polnega penziona dveh (2) oseb v dvoposteljni sobi vsaki šoli krijeta projekta RaST in SKOZ.

 • Doplačilo za enoposteljno sobo (doplača šola):  20€/osebo. Enoposteljne sobe so na razpolago do zapolnitve kapacitet.
 • Plačilo za tretjo in vsako naslednjo osebo (plača šola): 94,50 € v enoposteljni sobi, 74,50€/osebo v dvoposteljni sobi.

DO KONCA ZBIRANJA PRIJAV ŠE…

Poziv šolam za prijavo primerov za predstavitev v delavnicah

Predstavitve na delavnicah bodo prispevali udeleženci, ki to želijo.

Predstavitev prijavijo s kratkim opisom (do največ 1000 znakov s presledki) hkrati s svojo prijavo na posvet in izbrano delavnico. Prijava poteka preko spletne povezave na koncu tega besedila.

Primere je potrebno prijaviti v vsebinsko/tematsko ustrezno delavnico:

 1. Družboslovje in humanistika, Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje,
 2. Naravoslovje in matematika, Tehnika
 3. Umetnost
 4. Načini in modeli dela z nadarjenimi na šoli

Namen predstavitve primerov je ugotoviti, ali in kako je takšen ali podoben način dela z nadarjenimi mogoče uresničiti v vsaki slovenski šoli. Zato naj bo v ospredju opisa primera in predstavitve motivacijski in organizacijski vidik, tako za mentorja/učitelja kot za dijaka. S predstavitvijo dela z nadarjenimi so seveda neločljivo povezani strokovnost vsebine in dosežki ali izdelki dijakov, tako da ti, sami po sebi, v predstavitvi verjetno ne bodo manjkali. Predstavitev pa ponuja priložnost tudi za popestritve z zgodbami, ki še tako dobro organizirano in zahtevno aktivnost naredijo sproščeno, zanimivo in privlačno za vsakega poslušalca. Predlagamo, da svojo predstavitev na posvetu podprete z vizualno predstavitvijo (PowerPoint, Prezi ipd.)

Na začetku opisa pri prijavi navedite naslov primera oz. predstavitve.

Če bo prijavljenih več primerov, kot je časa za predstavitve v delavnicah, bodo vodje delavnic izbrali tiste, ki bodo predstavljeni. V e-publikaciji bodo objavljeni vsi opisi prijavljenih primerov.

Return to top of page