Skip links

projekt rast

Aktivnosti RaST 2017/18

Kreatorlab


#makeathon @KreatorLab Od ideje do izdelka v 48 urah

S sprehodom skozi mesto so dijaki in mentorji najprej poiskali izziv, ki so se ga lotili z vetrenjem možganov in podobnimi tehnikami pridobivanja in luščenja idej…

RaST razvoj-neprofitne-organizacije-21-stoletja-s-kainoto


Preobrazba organizacije s spletnimi orodji

Dijaki so se seznanili z izhodišči načrtovanja in vodenja organizacijskih sprememb in temeljnih izzivov teamskega dela. Med uvodnimi predavanji so aktivno sodelovali z lastnimi mislimi in pogledi iz izkušenj…

rn ke druga_800x534

Priprave na tekmovanja iz znanja kemije

Na priprave na tekmovanja iz znanj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani smo povabili vse dijake Vzhodne Slovenije, nadarjene na področju kemije, ne glede na to ali so napredovali…

Petnica (4)


Raziskovalna postaja Petnica

Program v Raziskovalnem centru Petnica je bil izveden od 19.- 23. 2. in 23. – 27. 4. 2018. Dijaki so bili razdeljeni v tri skupine po 10 dijakov in so krožili med področji. Kemiji, biologiji in fiziki…

MaRS2_800_600


Raziskovalno matematično srečanje (MaRS)

V nedeljo, 5. avgusta, so udeleženci prišli na tabor. Skupina 5 dijakov je prišla z avtobusom, ki ga je organiziral RaST, ostale so pripeljali starši. Izvedli smo 3 večerna predavanja…

IMG_2937_resize_800x533

Gremo mi po svoje

Izvedba preživetja v naravi se je dogajala v štirih dneh v gozdovih v okolici Cerknice. Dijaki so morali pripraviti vse potrebno za trikratno bivakiranje. To pomeni poskrbeti za zavetje (bivak), toploto…

20180410_174558_800x450


Ledolomilci

Kreativnost je temeljna kompetenca 21. stoletja. Timsko sodelovanje in dopolnjevanje je pomembnejše od soliranja in tekmovanja. Na delavnicah, ki so potekale pod imenom Ledolomilci, so se dijaki urili v obeh temeljnih…

InformativniDan6_Rudl-132_480x600


Kreativno gledališče – od ideje do izdelka

Delavnice so bile razdeljene na štiri dni. Vsak dan delavnic smo najprej pričeli z ogrevanjem in preprostimi vajami iz področja giba in igralstva. Prvi dan smo tri ure namenili teoretičnim predavanjem o zgodovini…

GnosisBrechtClovekBaal_Rudl-2402_800x533

Gledališki talenti

Dijaki so opravili izobraževanje o gledališču in igri po različnih fazah. Na vsakem srečanju so začeli z ogrevanjem (telesnim in miselnim). Kar nekaj časa smo posvetili pantomimi in sicer preko prikazovanja situacij…

kemija_DSC_0395_800x450


Raziskovalne naloge na področju kemije

Na pobudo FKKT smo v decembru 2017 sklicali prvo srečanje šolskih mentorjev in dijakov. Mladi raziskovalci so spoznali predlagane teme raziskovalnih nalog, sledila je opredelitev ciljev ter raziskovalnih vprašanj…

Tabor Trenta Iztok Bončina04-2


Talenti za trajnostni razvoj

Na uvodnem predavanju je bilo široko in poglobljeno predstavljeno raziskovanje dvoživk, predvsem njihovih habitatov v Pomurju in v kraških jamah. Terenske vaje so potekale marca in aprila, v času selitve žab, ob Treh ribnikih v Mariboru…

RaST Razumem2 KrstMm1_Movrin-099

Razumem, torej sem!

Delavnica je temeljila na delu v skupini in v drugem delu na samostojnem raziskovalnem delu dijakov. Izvedli smo 4 skupna srečanja. Delavnica je potekala na treh lokacijah: v Univerzitetni knjižnici Maribor, na Srednji šoli Slovenska Bistrica in v Muzeju…

Return to top of page